Cistern of Philoxenos

Cistern of Philoxenos (HM1LBO)

Location: , İstanbul 34122 Fatih
Country: Turkey
Buy Turkey flags at Flagstore.com!

N 41° 0.477', E 28° 58.527'

 • 0 likes
 • 0 check ins
 • 0 favorites
 • 1500 views
Inscription

Binbirdirek (Fileksenos) Sarnıcı

English: The cistern was constructed in 4th century. As the Emperor Constantinus I reestablished the city, some members of the senate were forced to migrate here and Philoxenos that was one of them constructed his palace next to the Hippodrome. In order to meet water requirement of this palace, he also constructed this cistern.

The rumors about its use in Ottoman era were contrary. Because German voyager R. Lubenau who visited Istanbul in 16th century, stated that silk spinning workers were present in the cistern, but in some sources it was stated that there was water in this cistern in 18th century.

The cistern was used as a workshop by yarn spinners in 19th century. Additionally, there was a gravure drawn by Thomas Allom in 1840 showing that this work was performed here. The first plan of the Cistern of Philoxenos was published by Austrian Architect Fiseher von Erlach (1656 — 1723) based on a drawing obtained from Swiss engineer Cornelius Loos.

The Cistern of Philoxenos is a big tank in size of 64 x 56,40 m surrounded by a thick wall. It has 224 columns.These support units that have 14 columns in 16 lines that are in range of 3,75 m are linked by arches and carries cross vaults. The columns were made up of two overlapped blocks and a squeezing segment was made between each of them. At the top of the column blocks, pyramid style (impost) headings with no ornament are available. The bottom of the columns are buried in soil of 5 meters. In fact, the height of the support units are approximately 12,50 meters. Because of the fact that the vaults on the left edge of the current entry of the cistern were destructed, 18 holes were filled here. It is remarkable that many Greek letters were written on the block of the columns.


Turkish: Sarnıç, 4. yüzyılda yapılmıştır. İmparator I. Constantinus şehri yeniden kurduğunda Roma'dan bazı senato üyelerini buraya göçe zorlamış ve bunlardan Filoksenus (Philoxenus), Sarayı'nı Hipodrom'un yanına yaptırmıştır. Bu sarayın su ihtiyacını karşılamak üzere de bu sarnıcı inşa ettirmiştir.

Osmanlı devri kullanımı ile ilgili rivayetler ise tezat teşkil etmektedir. Zira 16. yüzyılda İstanbul'a gelen Alman seyyah R. Lubenau, sarnıçta ipek ipliği işleyenlerin çalıştıklarını bildirmekle beraber kaynaklarda 18. yüzyılda burada su olduğu da yazmaktadır.


Sarnıç, 19. yüzyılda ip bükenler tarafından atölye olarak kullanılmaktaydı. Hatta burada bu işin yapıldığını gösteren Thomas All0om'un 1840'Iarda çizilmiş bir gravürü de vardır. Binbirdirek Sarnıcı'nın İlk defa planı, İsveçli mühendis Cornelius Loos'dan elde ettiği çizime dayanarak ünlü Avusturyalı mimar Fiseher von Erlach (1656 - 1723) tarafından yayımlanmıştır.

Binbirdirek Sarnıcı, etrafı kalın bir duvarla sınırlandırılmış 64 x 56,40 rn ölçüsünde büyük bir haznedir. İçinde 224 sütun bulunmaktadır. Her biri 14 sütunlu 16 sıra halindeki birbirinden 3,75 m aralıklı olan bu destekler kemerler ile bağlanmış olup, çapraz tonozları taşımaktadır. Sütunlar üst üste bindirilmiş iki gövdeden meydana gelmiş olup, bunların aralarına dışa taşkın birer bilezik yapılmıştır. Sütun gövdelerinin üstlerinde ise üzerlerinde hiçbir işleme bulunmayan piramit biçiminde (impost) başlıklar bulunmaktadır.


Arabic: To read the Arabic text, click on the Arabic image to enlarge it.
Details
HM NumberHM1LBO
Tags
Placed ByIstanbul Büyükşehir Belediyesi (Istanbul Metropolitan Municipality)
Marker ConditionNo reports yet
Date Added Thursday, June 25th, 2015 at 2:02pm PDT -07:00
Pictures
Sorry, but we don't have a picture of this historical marker yet. If you have a picture, please share it with us. It's simple to do. 1) Become a member. 2) Adopt this historical marker listing. 3) Upload the picture.
Locationbig map
UTM (WGS84 Datum)26T E 333876 N 4541519
Decimal Degrees41.00795000, 28.97545000
Degrees and Decimal MinutesN 41° 0.477', E 28° 58.527'
Degrees, Minutes and Seconds41° 0' 28.62" N, 28° 58' 31.62" E
Driving DirectionsGoogle Maps
Which side of the road?Marker is on the right when traveling East
Closest Postal AddressAt or near 9 Divan Yolu Cd., İstanbul 34122, TR
Alternative Maps Google Maps, MapQuest, Bing Maps, Yahoo Maps, MSR Maps, OpenCycleMap, MyTopo Maps, OpenStreetMap

Is this marker missing? Are the coordinates wrong? Do you have additional information that you would like to share with us? If so, check in.

Nearby Markersshow on map
Check Ins  check in   |    all

Have you seen this marker? If so, check in and tell us about it.

Comments 0 comments

Maintenance Issues
 1. Is this marker part of a series?
 2. What historical period does the marker represent?
 3. What historical place does the marker represent?
 4. What type of marker is it?
 5. What class is the marker?
 6. What style is the marker?
 7. Does the marker have a number?
 8. What year was the marker erected?
 9. This marker needs at least one picture.
 10. Can this marker be seen from the road?
 11. Is the marker in the median?