Haseki Hurrem Bathhouse

Haseki Hurrem Bathhouse (HM1LF2)

Location: , İstanbul 34122 Fatih
Country: Turkey
Buy Turkey flags at Flagstore.com!

N 41° 0.434', E 28° 58.758'

 • 0 likes
 • 0 check ins
 • 0 favorites
 • 1123 views
Inscription

Haseki Hürrem Hamamı

English: This building that was one of the great and gorgeous buildings of Ottoman bathhouses in Istanbul, was constructed by Hurrem Sultan in 1556-57. The architect of the building, that was called "Hagias Sophia Bathouse", was Architect Sinan.
The building that lost its genuine use in the beginning of Republican era was used as gas tank of the municipality, and was warehouse of State Printing Office for a while. It was ruined due to negligence; also a door was opened in-between temperature parts of women and men.

In the bathhouse that was firstly restored in I957-1958, several international contemporary arts exhibitions were performed at the end of l980s.

The building that was designed as double-bathouse lies in north-south direction. On the walls of the building, rubble stone-fence on which hackings were used in patches, but at the entrance facade (northern) of men's part that was decorated by a portico, sequential wall by two lines of brick and a line of face limestone were preferred. The elegant portico on the northern facade of men's par that was rarely seen in other bathhouses and giving mosque view has five units. The unit in the middle with square plan has pendentive dome, other units with rectangular plan are covered by cavetto vaults. The lancet arches with sequential walls of the portico are settled on columns decorated by checkered headings. Above the entrance with drop arch, under a basmala, a tablet with the date of 1556-57 that was written by a poet with a nickname of "Hudai" is available. Dressing rooms with square plan, that were made dominant over the outer facade of the building by holding it higher than the other parts of the bathhouse were crowned by domes embedded on the squinches. In the addorsed heating parts of men and women, it could be seen that traditional scheme of Turkish bathhouse architecture with a central sofa and four iwans and star with eight-strand that was characteristic for Roman architecture were applied in a synthesis.
Turkish: İstanbul'daki Osmanlı hamamlarının en büyüklerinden ve görkemlilerinden olan bu yapı 1556-57`de Hürrem Sultan tarafından inşa ettirilmiştir. "Ayasofya Hamamı" olarak da anılan binanın tasarımcısı ise Mimar Sinan'dır.


Cumhuriyet döneminin başlarında özgün kullanımını yitiren yapı bir ara belediyenin benzin deposu, bir süre de Devlet Matbaası'nın deposu olarak kullanılmıştır. Bu arada ihmal edildiği için harap düşmüş; ayrıca, birbirine bitişik olan, kadınlara ve erkeklere ait sıcaklık bölümleri arasına bir kapı açılmıştır.

İlki 1957-l958'de olmak üzere birkaç onarım geçiren hamamda l980'lerin sonlarında, Uluslararası bazı çağdaş sanat sergileri düzenlenmiştir.


Çifte hamam olarak tasarlanan yapı kuzey- güney doğrultusunda uzanmaktadır. Yapının duvarlarında, yer yer tuğla hatılların görüldüğü moloz taş örgü kullanılmış, ancak erkekler kısmının, bir revakla donatılmış bulunan giriş (kuzey) cephesinde iki sıra tuğla ve bir sıra kesme küfeki taşından meydana gelen almaşık örgü tercih edilmiştir. Diğer hamamlarda hemen hiç görülmeyen ve yapının girişine bir cami görünümü kazandıran erkekler kısmının kuzey cephesindeki zarif revak beş birimlidir. Kare planlı olan ortadaki birim pandantifli bir kubbeyle, dikdörtgen planlı olan diğer birimler ise aynalı tonozlarla örtülüdür. Revağın, almaşık örgülü sivri kemerleri, baklavalı başlıklarla donatılmış olan sütunlara oturmaktadır. Basık kemerli girişin üzerinde, bir besmelenin altında, metni "Hüdai" mahlaslı bir şaire ait, 1556-57 tarihli, inşa kitabesi yer almaktadır. Hamamın diğer birimlerinden daha yüksek tutularak yapının dış görünümüne egemen kılınmış olan, kare planlı soyunmalık (sogukluk) birimleri, tromplara oturan kubbelerle taçlandırılmıştır. Kadınlara ve erkeklere ait kısımların, sırt sırta vermiş olan sıcaklık bölümlerinde, Türk hamam mimarisinin, merkezi sofalı ve dört eyvanlı geleneksel şeması ile Roma hamam mimarisine bağlanan, sekiz kollu yıldız biçimindeki şemanın ilginç bir sentezinin uygulandığı gözlenmektedir.

Arabic: To read the Arabic text, click on the Arabic image to enlarge it.
Details
HM NumberHM1LF2
Tags
Placed ByIstanbul Büyükşehir Belediyesi (Istanbul Metropolitan Municipality)
Marker ConditionNo reports yet
Date Added Wednesday, July 1st, 2015 at 10:01am PDT -07:00
Pictures
Sorry, but we don't have a picture of this historical marker yet. If you have a picture, please share it with us. It's simple to do. 1) Become a member. 2) Adopt this historical marker listing. 3) Upload the picture.
Locationbig map
UTM (WGS84 Datum)35T E 666448 N 4541446
Decimal Degrees41.00723333, 28.97930000
Degrees and Decimal MinutesN 41° 0.434', E 28° 58.758'
Degrees, Minutes and Seconds41° 0' 26.04" N, 28° 58' 45.48" E
Driving DirectionsGoogle Maps
Which side of the road?Marker is on the right when traveling East
Closest Postal AddressAt or near Park İçi Yolu, İstanbul 34122, TR
Alternative Maps Google Maps, MapQuest, Bing Maps, Yahoo Maps, MSR Maps, OpenCycleMap, MyTopo Maps, OpenStreetMap

Is this marker missing? Are the coordinates wrong? Do you have additional information that you would like to share with us? If so, check in.

Check Ins  check in   |    all

Have you seen this marker? If so, check in and tell us about it.

Comments 0 comments

Maintenance Issues
 1. Is this marker part of a series?
 2. What historical period does the marker represent?
 3. What historical place does the marker represent?
 4. What type of marker is it?
 5. What class is the marker?
 6. What style is the marker?
 7. Does the marker have a number?
 8. What year was the marker erected?
 9. This marker needs at least one picture.
 10. Can this marker be seen from the road?
 11. Is the marker in the median?