The Building of Ministry of Post and Telegraph (Grand Post Office)

The Building of Ministry of Post and Telegraph (Grand Post Office) (HM1LKB)

Location: , İstanbul 34112 Fatih
Country: Turkey
Buy Turkey flags at Flagstore.com!

N 41° 0.867', E 28° 58.461'

 • 0 likes
 • 0 check ins
 • 0 favorites
 • 1519 views
Inscription

Posta ve Telgraf Nezarti Binası (Büyük Poatane)

English:
The construction of this building, the largest post office of Turkey, was started in 1905, to serve as the building of Ministry of Post and Telegraph.

The construction was completed in 1909 and the name of the building was first "New Post Office" in 1930s, and then "Grand Post Office". The structure is the first work of the architect Vedat Tek. It is one of the first examples of the 1st National Architecture Movement. Above the entrance gate, "Ministry of Post and Telegraph" is written in Ottoman Turkish, with ceramic decorations.
The entrance of the 4 store, 3200 m2 building is elevated with stairs, and both corners of the front façade is slightly built forward and elevated and covered with a dome. Inside the building, there is a rectangular middle space rising through 3 floors, and rooms surrounding this space. 16th century Ottoman style is prevalent in decorations. The façade is made of hewn stone and marble. The bricks are said to be specially designed by Vedat Tek. The main entrance opens up to a quite large hall.The ceiling rising up to the roof is covered with orange and blue glass.

The building served as Istanbul Radio between 1927 and 1936. In 1958 it started to be used entirely for postal and telegraph services.Today it serves as the Regional Directorate of Istanbul European Side PTT (Posts. Telegraph and Telephone) and on the entrance floor there is a full-fledged post office (Sirkeci PTT Center). In the building there is also a museum on the communication and telecommunication history of the country.

Turkish:
Türkiye'nin en büyük postane binası olan bu binanın inşaatına Posta ve Telgraf Nezareti binası olarak hizmet vermek üzere 1905 yılında başlanmıştır.
1909 yılında inşaatı tamamlanan binanın adı 1930'larda "Yeni Postane" sonradan "Büyük Postane" olmuştur. Yapı, mimar Vedat Tek'in ilk eseridir. Birinci Ulusal Mimarlık Akımı'nın ilk örneklerindendir. Giriş kapısı üst tarafında çini işlemeli olarak Osmanlıca "Posta Telgraf Nezareti" yazılıdır.

4 katlı ve 3200 metrekarelik binanın girişi basamaklarla yükseltilmiş ve ön cephesinin her iki köşesi de öne çıkarılıp, yükseltilerek üzerleri kubbe ile kapatılmıştır. Binanın içinde 3 kat boyunca yükselen dikdörtgen bir orta mekân ve bunu çevreleyen odalar vardır. Süslemelerde 16. yüzyıl Osmanlı üslubu hâkimdir. Cephe, yontma taş ve mermerdendir. Tuğlalarını Vedat Tek'in özel olarak tasarladığı sanılır. Ana giriş oldukça büyük bir salona açılır Çatıya dek yükselen tavan, turuncu ve mavi renk ağırlıklı camlarla kaplıdır.


Bina 1927-1936 yılları arasında Istanbul Radyoevi olarak da hizmet vermiştir. 1958 yılında tamamen posta ve telgraf işlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü olarak hizmet vermekte, giriş katında ise tam teşekküllü bir postane (Sirkeci PTT Merkezi) yer almaktadır. İçinde ülkenin iletişim ve telekomünikasyon tarihi hakkında bir müze bulundurmaktadır.

Arabic: To read the Arabic text, click on the Arabic image to enlarge it.
Details
HM NumberHM1LKB
Tags
Placed ByIstanbul Büyükşehir Belediyesi (Istanbul Metropolitan Municipality)
Marker ConditionNo reports yet
Date Added Monday, July 6th, 2015 at 2:02pm PDT -07:00
Pictures
Sorry, but we don't have a picture of this historical marker yet. If you have a picture, please share it with us. It's simple to do. 1) Become a member. 2) Adopt this historical marker listing. 3) Upload the picture.
Locationbig map
UTM (WGS84 Datum)35T E 666014 N 4542238
Decimal Degrees41.01445000, 28.97435000
Degrees and Decimal MinutesN 41° 0.867', E 28° 58.461'
Degrees, Minutes and Seconds41° 0' 52.02" N, 28° 58' 27.66" E
Driving DirectionsGoogle Maps
Area Code(s)239
Which side of the road?Marker is on the right when traveling East
Closest Postal AddressAt or near 26 Büyük Postane Cd., İstanbul 34112, TR
Alternative Maps Google Maps, MapQuest, Bing Maps, Yahoo Maps, MSR Maps, OpenCycleMap, MyTopo Maps, OpenStreetMap

Is this marker missing? Are the coordinates wrong? Do you have additional information that you would like to share with us? If so, check in.

Nearby Markersshow on map
Check Ins  check in   |    all

Have you seen this marker? If so, check in and tell us about it.

Comments 0 comments

Maintenance Issues
 1. Is this marker part of a series?
 2. What historical period does the marker represent?
 3. What historical place does the marker represent?
 4. What type of marker is it?
 5. What class is the marker?
 6. What style is the marker?
 7. Does the marker have a number?
 8. What year was the marker erected?
 9. This marker needs at least one picture.
 10. Can this marker be seen from the road?
 11. Is the marker in the median?