The Nek Cemetery

The Nek Cemetery (HM1LL7)

Location: , Çanakkale 17900 Eceabat
Country: Turkey
Buy Turkey flags at Flagstore.com!

N 40° 14.545', E 26° 17.417'

 • 0 likes
 • 0 check ins
 • 0 favorites
 • 662 views
Inscription
English:
This was a fiercely contested part of the front-line at Anzac. A narrow passage across the ridge known as 'the Nek' lay just below a hill designated Baby 700 by Commonwealth forces. After the Armistice. the remains of several hundred men were discovered on this ground and in the surrounding gullies. This is the final resting place of some 320 Commonwealth servicemen. Among them are casualties of an attack by New Zealand forces on 2 May l9l5. but most fell during an attack on Ottoman lines by the Australian 3rd Light Horse Brigade on 7 August Over 300 of those buried here remain unidentified: their graves covered by earth and grass. their names inscribed on memorials to the missing.

The Charge of the 3rd Light Horse
Brigade


In August 1915, Commonwealth forces across Gallipoli prepared for an offensive intended to break the deadlock and take control of the peninsula. Central to the plan was an assault
on the heights of Sari Bair, including the peak of Chunuk Bair, from where a breakout towards the Dardanelles might be launched. Supporting attacks would take place at Lone Pine, in the south at Helles, and to the north at Suvla Bay. With Ottoman troops expected to be in retreat from New Zealand forces descending from Chunuk Bair, the 3rd Australian LightHorse Brigade would attack across the Nek towards Baby 700. They faced several lines of Ottoman trenches stretching back towards the high ground, and well-drilled defenders armed with rifles and machine guns.


As dawn broke on the morning of 7 August. the New Zealanders were still short of their objective, whilst an Australian battalion suffered heavy casualties in an unsuccessful attempt to take the nearby 'German Officers' Trench' and silence Ottoman machine guns which covered the Nek. Throughout the night. a bombardment by Allied artillery and naval guns had targeted Ottoman positions, but the barrage stopped abruptly several minutes earlier than planned, giving the Ottomans time to prepare their defences.

As the guns fell silent, Ottoman soldiers took up their positions, while the men of the 8th Light Horse Regiment stood waiting. with bayonets fixed and grenades made ready. At 4.30 am a hand signal was given and the first wave of attackers clambered up from their trenches and began the charge. Almost immediately they were met by devastating rifle and machine gun fire. Most were cut down in no-man's land, and only a few men were able to reach the enemy trenches on the flanks before being overwhelmed. After witnessing the first attack, the second wave prepared to go over the top, and two minutes later they too emerged from the trenches only to meet the same fate.


Through the haze of dust and smoke, red and yellow marker flags were reportedly seen over the enemy trenches, indicating that as, least some men had made it across. The brigade major authorised the launch of a third wave, from the l0th Light Horse Regiment. At
5. 15 am, as commanding officers prepared to cancel the assault, confusion on the right of the line led to some of the fourth wave making a premature charge into the hail of bullets.


The August Offensive would end in failure, and no major attacks would be launched at the Nek for the rest of the campaign. Of the 600 Australians of the 3rd Light Horse Brigade, over 230 were killed and almost l50 wounded. This cemetery was built on what was once no man's land, where many of the fallen lay until the Allies returned here after the end of the war.

Turkish:
Burası Anzak cephesinde şiddetli mücadelelere sahne olmuş
kısımdı. 'Nek' olarak bilinen bir tepenin karşısındaki dar geçit
ingiliz İmparatorluğu askerleri tarafından Bebek 700 olarak
adlandırılmış olan bir tepenin hemen arkasında yer almakta
idi. Ateşkesten sonra bu sahada ve civardaki oyuklarda
yüzlerce askerin bedenine rastlanıldı. Burası şimdi 320 Ingiliz
imparatorluğu askerinin ebedi istirahat mekanıdır. Bunların
arasında 2 Mayıs l9lS günü taarruza geçen Yeni Zelanda
güçlerinden kayıplar mevcut olmakla birlikte çoğu 7 Ağustos
günü Osmanlı hatlarına hücum eden Avustralya 3`üncü Hafif
Süvari Tugayı askerleridir. Mezarlardan 300'den çoğunun
kime ait olduğu ise halen tespit edilememiştir. mezar taşları
otla ve kumla kaplıdır ve isimleri okunamamaktadır.


3'üncü Hafif Süvari Tugayının Görevi


1915 Ağustos'unda. Gelibolu yarımadasına dağılmış Ingiliz
İmparatorluğu kuvvetleri kilidi kırmak ve yarım adanın
kontrolünü ele geçirmek amacıyla bir saldırı hazırlığına giriştiler.
Plana göre Sarı Bayır ve Conk Bayırına saldırılacak ve buradan
Çanakkale Boğazına geçiş mümkün olabilecekti. Destek
saldırıları ise Yalnız Çam'da, Helles'in güneyinde ve Suvla
Koyunun kuzeyinde yapılacaktı. Conk Bayırından aşağı inen Yeni
Zelanda kuvvetlerinden kaçmaları beklenen Osmanlı kuvvetleri
neticesinde plana göre 3'üncü Avustralya Hafif Süvari Tugayı Nek
üzerinden Bebek 700'e saldırıya geçecekti. Zirveye kadar uzanan
çok sayıda Osmanlı siperleri ve tüfek ve makineli silahlarla
kuşanmış eğitimli askerlerle yüz yüze kalmışlardı.


7 Ağustos günü şafak vakti Yeni Zelandalılar halen hedeflerinin
gerisinde iken bir Avustralya tümeni, yakındaki 'Alman Subayları
Siperini' ele geçirmek ve Nek'i kaplayan Osmanlı silahlarını
susturmak için bir girişimde bulunmuşsa da başarısız olmuştu.
Gece boyunca Müttefik topçularından ve gemilerden Osmanlı
mevzileri bomba yağmuruna tutulmuşsa da ateş planlanandan
birkaç dakika evvel aniden sona ermiş ve bu sayede
Osmanlılara savunma mevzilerini hazırlayabilecekleri fırsatı
vermişti. Silahlar sustuğunda ise, Osmanlı askerleri mevzilerini
tutmuş. 8'inci Hafif Süvari Alay'ı ise süngülerini takmış el
bombalarını çekmiş hazır beklemekte idiler. Gece 4:30'da elle
verilen işareti takiben ilk dalga taarruz ekibi siperlerinden çıkıp
hücuma geçtiler ancak anında yoğun bir tabanca ve tüfek saldırısı
ile karşılaştılar. Yaylım ateşi altında kalan bu askerlerden yalnızca
çok az bir kısmı düşman hatlarına sızabilmişti. İlk saldırıyı
gördükten sonra, ikinci dalga tepeye çıkmak üzere hazırlıklara
girişmişti ve iki dakika sonra onlar da siperlerinden çıkmıştı ancak akıbetleri aynı olmuştu.


Toz ve duman bulutu arasında anlatılanlara göre düşman
siperlerinde sarı ve kırmızı flamalar görülmüştü ki bu da en
azından birkaç askerin karşıya geçebildiğine işaret etmekteydi.
Tugay Komutanı l0'uncu Hafıf Süvari Alayından üçüncü dalga
saldırı yapmalarını emretti. Sabah 5:15'te komutanlar saldırıyı
durdurmaya hazırlanırken, hattın sağ tarafında yaşanan karmaşa
yüzünden dördüncü dalganın bir kısmı kurşun yağmuruna karşı
direnmek için fuzuli bir saldırıda bulundu.

Ağustos Taarruzu başarısızlıkla neticelendi ve savaşın geri
kalanında da Nek'e hiçbir ciddi saldırıda bulunulamadı. 3'üncü
Hafif Süvari Tugayından 600 Avustralyalı arasından 230'u
öldürülürken 150'si de yaralanmıştı. Bir zamanlar kıran kırana mücadelelere sahne olan zeminde yer alan bu mezarlıkta
Müttefıkler savaş sonrasında burayı inşa edene dek çok sayıda asker istirahat etmiştir.
Details
HM NumberHM1LL7
Tags
Placed ByCommonwealth War Graves Commission
Marker ConditionNo reports yet
Date Added Monday, July 6th, 2015 at 6:04pm PDT -07:00
Pictures
Sorry, but we don't have a picture of this historical marker yet. If you have a picture, please share it with us. It's simple to do. 1) Become a member. 2) Adopt this historical marker listing. 3) Upload the picture.
Locationbig map
UTM (WGS84 Datum)31N E 166021 N 0
Decimal Degrees40.24241667, 26.29028333
Degrees and Decimal MinutesN 40° 14.545', E 26° 17.417'
Degrees, Minutes and Seconds40° 14' 32.7" N, 26° 17' 25.02" E
Driving DirectionsGoogle Maps
Can be seen from road?No
Closest Postal AddressAt or near Otopark, Çanakkale 17900, TR
Alternative Maps Google Maps, MapQuest, Bing Maps, Yahoo Maps, MSR Maps, OpenCycleMap, MyTopo Maps, OpenStreetMap

Is this marker missing? Are the coordinates wrong? Do you have additional information that you would like to share with us? If so, check in.

Nearby Markersshow on map
Check Ins  check in   |    all

Have you seen this marker? If so, check in and tell us about it.

Comments 0 comments

Maintenance Issues
 1. Is this marker part of a series?
 2. What historical period does the marker represent?
 3. What historical place does the marker represent?
 4. What type of marker is it?
 5. What class is the marker?
 6. What style is the marker?
 7. Does the marker have a number?
 8. What year was the marker erected?
 9. This marker needs at least one picture.
 10. Is the marker in the median?