Carl Eldhs Brantingsmonument / Carl Eldh's Branting Monument

Carl Eldhs Brantingsmonument / Carl Eldh's Branting Monument (HM257L)

Location: Stockholm, Stockholms län 111 20
Country: Sweden
Buy Sweden flags at Flagstore.com!

N 59° 20.112', E 18° 3.276'

 • 0 likes
 • 0 check ins
 • 0 favorites
 • 177 views
Inscription
[English translation of Swedish text below:]
On the tenth anniversary of Hjalmar Branting's death in 1935, the Social Democratic Party decided to start planning and fundraising for a monument in the North Bantorget (a park) in Stockholm to commemorate Branting. As sculptor Carl Eldh (1873-1954) had met Branting several times, and had also painted his portrait, he was commissioned directly by the board of directors. The huge relief - a tribute to the early labor movement - became Eldh's biggest and last completed work.


Carl Eldh worked for the monument for several years in his studio. Not only did it take a long time to complete the monument, but also a lot of space as an already cramped studio could barely accommodate this colossal relief. Working in clay in such a large format was impractical and Eldh decided to cut the sculpture directly to plaster. In the museum's collection there are several sketches kept, and by studying these, you can follow the work process. The final model was ready in 1942, and the idea was that it should then be cast in bronze, but because of the war this had to wait. The gypsum relief was divided into parts and put into storage, and only in 1947 was it cast at Bergman's sculpture foundry in Stockholm.

The work was inaugurated on June 2, 1952, and from this time, the installationwas also adorned with black and red pavers in the shape of a tree. This installation was a collaboration between Carl Eldh and architect Erik Glemme. Eldh himself was at the inauguration where Prime Minister Tage Erlander spoke and handed over the work to the City of Stockholm as a gift from the Social Democratic Party.

The monument depicts a scene from 1930s Stockholm and the motif represents Branting speaking to the people on May 1st (International Worker's Day or May Day). Branting is centrally located, almost completely independent, and stands larger-than-life, while the relay's audience is scaled 1:1. Among these, we can see the Social Democratic Pioneer Lord Palm, or August Palm, as he was actually known. The little river at Branting's feet is the least realistic feature of the work, and according to Carl Eldh, symbolizes "the spring waking up amongst the flowers". On the back of the monument one may read the inscriptions where Carl Eldh and Pär Lagerkvist wrote a few words.

[Swedish text:]

Till tioårsminnet av Hjalmar Brantings död 1935 hade socialdemokratiska partiet beslutat att starta en insamling till ett monument över Branting för Norra Bantorget i Stockholm. Då skulptören Carl Eldh (1873-1954) hade träffat Branting flera gånger och även utfört hans porträtt, fick han uppdraget direkt av partistyrelsen. Den enorma reliefen— en hyllning till den tidiga arbetarrörelsen — blev Eldhs största och sista fullbordade verk.


Carl Eldh arbetade på monumentet i flera år i sin ateljé. Det tog inte bara lång tid att få monumentet färdigt, utan även mycket utrymme i anspråk då en redan ganska trång ateljé skulle rymma denna kolossala relief. Att arbeta i lera i sådant stort format var opraktiskt och Eldh beslöt därför att hugga skulpturen direkt i gips. I museets samling finns flera skisser bevarade och genom att studera dessa kan man följa arbetsprocessen. Den slutliga modellen stod klar 1942 och tanken var att den då skulle gjutas i brons, men på grund kriget fick detta vänta. Gipsreliefen sågades i delar och magasinerades, och först 1947 göts den hos Bergmans konstgjuteri i Stockholm.

Verket invigdes den 2 juni 1952 och kvar från denna tid är också markens anläggning med mönster i svart smågatsten och röd sandsten i form av ett träd. Denna anläggning var ett samarbete
mellan Carl Eldh och arkitekten Erik Glemme. Eldh var själv med på invigningen där statsminister Tage Erlander höll tal och överlämnade verket som en gåva från det socialdemokratiska partiet till Stockholms stad.

Monumentet skildrar en scen från 1930-talets Stockholm och motivet föreställer Branting som talar till folket på första maj. Branting är centralt placerad, nästan helt fristående, och återgiven i övernaturligstorlek, medan reliefens åhörare är gjorda i skala 1:1. Bland dessa kan vi se den socialdemokratiske pionjären mäster Palm, eller August Palm som han egentligen hette. Den lilla älvan vid Brantings fötter är verkets minst realistiska inslag och symboliserar enligt Carl Eldh "våren som vaknar upp bland blommor". Titta gärna på inskriptionerna på baksidan där Carl Eldh och Pär Lagerkvist skrivit några ord.


Details
HM NumberHM257L
Tags
Placed ByCarl Eldh Ateljemuseum
Marker ConditionNo reports yet
Date Added Saturday, February 3rd, 2018 at 1:01am PST -08:00
Pictures
Sorry, but we don't have a picture of this historical marker yet. If you have a picture, please share it with us. It's simple to do. 1) Become a member. 2) Adopt this historical marker listing. 3) Upload the picture.
Locationbig map
UTM (WGS84 Datum)27V E 667537 N 6581083
Decimal Degrees59.33520000, 18.05460000
Degrees and Decimal MinutesN 59° 20.112', E 18° 3.276'
Degrees, Minutes and Seconds59° 20' 6.7200" N, 18° 3' 16.5600" E
Driving DirectionsGoogle Maps
Closest Postal AddressAt or near 59 Vasagatan, Stockholm Stockholms län 111 20, SE
Alternative Maps Google Maps, MapQuest, Bing Maps, Yahoo Maps, MSR Maps, OpenCycleMap, MyTopo Maps, OpenStreetMap

Is this marker missing? Are the coordinates wrong? Do you have additional information that you would like to share with us? If so, check in.

Check Ins  check in   |    all

Have you seen this marker? If so, check in and tell us about it.

Comments 0 comments

Maintenance Issues
 1. Is this marker part of a series?
 2. What historical period does the marker represent?
 3. What historical place does the marker represent?
 4. What type of marker is it?
 5. What class is the marker?
 6. What style is the marker?
 7. Does the marker have a number?
 8. What year was the marker erected?
 9. This marker needs at least one picture.
 10. Can this marker be seen from the road?
 11. Is the marker in the median?