Roman Sepulchral Way and Vila de Madrid Square

Roman Sepulchral Way and Vila de Madrid Square (HM2MRR)

Location:
Buy flags at Flagstore.com!

N 41° 23.064', W 2° 10.323'

 • 0 likes
 • 0 check ins
 • 0 favorites
 • 42 views
Inscription
 (Catalan:) La plaça Vila de Madrid obeeix a un projecte urbanístic de finals
del anys cinquanta del segle XX. Bona part del solar va estar
ocupat pel Convent de Santa Teresa de les les carmelites descalces.
La comunitat, formada per set religioses, es va establir al barri
l'any 1588. L'any 1601 s'hi va construir l'església del convent, de
la qual fou capellà Mossèn Jacint Verdaguer entre 1885-1892.

Durant la Guerra Civil (1936-39), es van aprofitar unes galeries
subterrànies del convent per construir-hi un refugi antiaeri.

L'any 1944 es va decidir reordenar la superfície que havia estat
ocupada pel convent i per alguns edificis afectats pels bombar-
dejos. L'operació no era aliena a la idea d'esponjar Ciutat Vella
amb petits espais lliures, la qual cosa ja havia defensat abans
de la Guerra Civil el Grup d'Arquitectes i Tècnics Catalans per al
Progrés de l'Arquitectura Contemporània (GATCPAC).

El 1954, durant la construcció d'un nou edifici d'habitatges per
la banda del carrer de Francesc Pujols, es va descobrir la via
sepulcral romana, una troballa de gran interès arqueològic.
Adolf Florensa,arquitecte municipal i coautor d'aquell edifici
d'inspiració clàssica, va concebre la disposició de la plaça de
manera que permetés incorporar la via sepulcral com a conjunt
monumentala l'aire lliure. El nou espai públic va ser inaugurat
l'any 1958.

(Spanish:)
La plaza Vila de Madrid obedece a un proyecto
urbanistico de finales de los años cincuenta
del siglo XX. Gran parte del solar estuvo
ocupado por el Convento de Santa Teresa de
las carmelitas descalzas. La comunidad, formada por siete religiosas, se estableció en el
barrio en 1588. En 1601 se construyó la iglesia
del convento, de la que fue sacerdote Jacint
Verdaguer entre 1885-1892.

Durante la Guerra Civil (1936-39), se aprovecharon unas galerías subterráneas del convento para construir un refugio antiaéreo.

En el año 1944 se decidió reordenar la superficie que habian ocupado el convento y algunos
edificios afectados por los bombardeos. La operación no era ajena a la idea de esponjar Ciutat Vella con pequeños espacios libres, lo cual ya había defendido antes de la Guerra Civil el Grup de Arquitectos y Técnicos Catalanes por el Progreso de la Arquitectura Contemporánea (GATCPAC).

En 1954, durante la construcción de un nuevo edificio de viviendas en el lado de la calle de Francesc Pujols, se descubrió la vía sepulcral romana, un hallazgo de gran interés arqueológico.Adolf Florensa, arquitecto municipal y coautor de aquel edificio de inspiración clásica, concibió la disposición de la plaza de modo que permitiera incorporar la vía sepulcral como conjunto monumental al aire libre. El nuevo espacio público se inauguró en 1958.


(English:)

The Vila de Madrid square is the result of an
urbanistic project from the end of the 1950s.
A large part of the site was occupied by the
Convent of Saint Teresa of the Discalced
Carmelites. The community, formed by seven
nuns, was established in the district in 1588.
In 1601 the convent's church was constructed,
whose priest from 1885 to 1892 was Mossèn
Jacint Verdaguer.

During the Civil War (1936-39), some of the
convent's underground passages were used
to build an air raid shelter.

In 1944 it was decided that the surface
occupied by the convent and other buitdings
affected by the bombings would be
reorganised. The operation tied up well with
the idea of reviving Ciutat Vella with small open spaces, defended before the Civil War by the Group of Catalan Architects and Technicians for the Progress of Contemporary Architecture (GATCPAC).

In 1954, during the construction of the new housing building on the side of Francesc Pujols street, the Roman sepulchral way was discovered. The find was of great archaeological interest. Adolf Florensa, municipalarchitect and co-author of that classically inspired building, conceived a layout for the square that enabled the sepulchral way to be integrated into the ensemble of open-air historical monuments. The new public space was opened in 1958.
Details
HM NumberHM2MRR
Tags
Marker ConditionNo reports yet
Date Added Saturday, November 9th, 2019 at 4:02pm PST -08:00
Pictures
Sorry, but we don't have a picture of this historical marker yet. If you have a picture, please share it with us. It's simple to do. 1) Become a member. 2) Adopt this historical marker listing. 3) Upload the picture.
Locationbig map
UTM (WGS84 Datum)30T E 569226 N 4581761
Decimal Degrees41.38440000, -2.17205000
Degrees and Decimal MinutesN 41° 23.064', W 2° 10.323'
Degrees, Minutes and Seconds41° 23' 3.84" N, 2° 10' 19.38" W
Driving DirectionsGoogle Maps
Closest Postal AddressAt or near , ,
Alternative Maps Google Maps, MapQuest, Bing Maps, Yahoo Maps, MSR Maps, OpenCycleMap, MyTopo Maps, OpenStreetMap

Is this marker missing? Are the coordinates wrong? Do you have additional information that you would like to share with us? If so, check in.

Check Ins  check in   |    all

Have you seen this marker? If so, check in and tell us about it.

Comments 0 comments

Maintenance Issues
 1. What country is the marker located in?
 2. Is this marker part of a series?
 3. What historical period does the marker represent?
 4. What historical place does the marker represent?
 5. What type of marker is it?
 6. What class is the marker?
 7. What style is the marker?
 8. Does the marker have a number?
 9. What year was the marker erected?
 10. Who or what organization placed the marker?
 11. This marker needs at least one picture.
 12. Can this marker be seen from the road?
 13. Is the marker in the median?