Historical Marker Search

You searched for City|State: manila, ncr

Page 4 of 6 — Showing results 31 to 40 of 56
historicalmarkerproject/markers/HMGPJ_colegio-de-santa-isabel_Manila-NCR.html
Here once stood the Colegio de Santa Isabel. Founded in 1632 by the Hermandad de la Santa Misericordia. Granted royal patronage in 1733. Administered by Daughters of Charity since 1862. First office of the Monte de Piedad y Caja de Ahoras de Manil…
historicalmarkerproject/markers/HMGPI_ateneo-de-manila_Manila-NCR.html
Here once stood the Ateneo de Manila. Founded in 1817 as Escuela Pia de Manila. Administered by government in 1831 and renamed Escuela Municipak de Manila. Turned over to the Jesuits in 1859. Renamed Ateneo Municipak de Manila in 1865. Exclusive o…
historicalmarkerproject/markers/HMGPH_san-ignacio-church_Manila-NCR.html
Here once stood the second San Ignacio Church and the Casa Mission of the Jesuit Order. Built from 1878 to 1889. Designed by first Filipino architect Felix Roxas, Sr. Neo-classical in style with two towers. Constructed under the direction of Jesui…
historicalmarkerproject/markers/HMGPG_palacio-arzobispal_Manila-NCR.html
Here once stood the Archbishop's Palace. Acquired by Archbishop Miguel de Poblete (1653-1667) for use as residence. Housed the offices of the Archbishop of Manila and the Catholic Church in the Philippines. Underwent major repairs after damage fro…
historicalmarkerproject/markers/HMGPE_padre-jose-a-burgos_Manila-NCR.html
In Tagalog:Sa pook na ito nanirahan si Padre Burgos mula noong 1865 hanggang 1872 at nagtrabaho para sa mga pagbabago sa simbahan sa ilalim ng Espanya, naging Kura Paroko ng Parroquia del Sagrario, Fiscal Eclesiastico at pansamantalang canonigo ma…
historicalmarkerproject/markers/HMGPD_ayuntamiento_Manila-NCR.html
In Tagalog:Ipinatayong tahanang ng Cabildo at iba pang pinuno ng pamahalaan ng Lungsod ng Maynila. Inilagay ang panulukang bato, 1735 natapos, 1738. Nasira ng lindol 1863; muling ipinatayo, 1879. Naging luklukan ng Pamahalaang kolonyal na Kastila …
historicalmarkerproject/markers/HMGPB_former-palace-of-the-governors-general_Manila-NCR.html
This site was formerly occupied by the stately residence of Captain Manuel Estacio Venegas, Secretary to Governor General Diego Fajardo. Venegas died on March 7, 1660, a prisoner at Fort Santiago. His residence was confiscated and became the Palac…
historicalmarkerproject/markers/HMGPA_plaza-de-roma_Manila-NCR.html
Formerly called Plaza Mayor. Converted into a park in 1797. Renamed Plaza McKinley after U.S. President William McKinley in 1901. Renamed Plaza de Roma in 1961 to honor Sacred College of Cardinals in Rome following the elevation of first Filipino …
historicalmarkerproject/markers/HMGP9_manila-cathedral_Manila-NCR.html
First cathedral built in 1581. Damaged by a typhoon, 1582 and destroyed by fire, 1583. Second Cathedral built of stone in 1592 and partially destroyed by earthquake, 1600. Third Cathedral built in 1614 and destroyed by the earthquake of 1645. Four…
historicalmarkerproject/markers/HMGO5_cosmopolitan-church_Manila-NCR.html
In Tagalog:Itinatag bilang Cosmopoilta Student Church sa ilalim ng Pihlippine Methodist Church, Marso 1933. Itinalaga sa pook na ito, 1936. Kanlungan at sentro ng gawain ng mga kasapi ng simbahang lihim na kabilang sa kilusang gerilya, 1942-1944. …
PAGE 4 OF 6