Historical Marker Search

You searched for Country: ph

Page 8 of 8 — Showing results 71 to 80 of 80
historicalmarkerproject/markers/HMGNJ_philippine-general-hospital_Manila-NCR.html
In Tagalog:Itinatag sa bisa ng Kautusan bilang 1688 ng Komisyon ng Pilipinas bilang dibisyon ng Kagawaran ng Kalusugan, 1907 sa pamamagitan ni Dean C. Worcester, inilagay ang Panukulang bato Disyembere 8, 1908; Natapos, Nobyembere 30,1909. Pinasin…
historicalmarkerproject/markers/HMGNI_plaza-olivia-salamanca_Manila-NCR.html
In memory of Olivia Salamanca, M.D., pioneer woman physician of the Philippines. Born in San Roque, Cavite on 1 July 1889; appointed government scholar in 1905; Studied in Drexel Institute, Philadelphia. Died on 11 July 1913. A devoted and compene…
historicalmarkerproject/markers/HMGMQ_central-united-methodist-church_Manila-NCR.html
[Main Marker In Tagalog:]Kauna-unahang Iglesia ng Protestante sa Pilipinas. Nagsimula noong Marso 5,1899 upang mangaral sa mga Pilipino. Pinasinayaan ang unang Kapilya sa Pook na ito noong Disyembere 23,1901. Pinalitan ng Batong gusali noong 1906.…
historicalmarkerproject/markers/HMGMN_church-of-san-vicente-de-paul_Manila-NCR.html
The Chapel built here in 1883 was used as Parish Church of Paco from 1898 to 1909. Parish of San Vicente de Paul erected in 1909. Present church built of concrete in 1912 to Commemorate the Fiftieth Anniversary of the arrival of the Vincentians an…
historicalmarkerproject/markers/HMGML_church-of-san-agustin_Manila-NCR.html
Oldest stone church in the Philippines. Plans were approved in 1587 and completed in 1607 under the supervision successively of the Augustinian Fathers Francisco de Bustos, Ildefonso Perez, Diego de Avila and brother Alonso de Perea. Its architect…
historicalmarkerproject/markers/HMGMB_sinilangang-pook-ni-heneral-antonio-luna_Manila-NCR.html
In Tagalog:Sa bahay na ito, 843 Urbiztondo, Isinilang si Antonio Luna noong ika-29 ng Oktubre, 1866. Anak nina Joaquin Luna de San Pedro at Laureana Novicio at kapatid ni Juan Luna, ang pintor. Parmasyutiko at kimiko. Bantog na manunulat ng "La So…
historicalmarkerproject/markers/HMGM9_william-j-burke_Manila-NCR.html
Cardiologist, Philanthropist. Born February 17,1873, San Miguel, Manila. Obtained the degree of Doctor of Medicine at the University of Dublin, Ireland. Returned to practice his profession in Manila, 1900. Introduced and installed the first Electr…
historicalmarkerproject/markers/HMGM7_ang-tahanan-ng-kaanak-ni-rizal-1903-daang-san-fernando-maynila_Manila-NCR.html
In Tagalog:Si Teodora Alonzo, ina in Rizal, ay namatay noong ika-16 ng Agosto ng 1911 sa isang bahay na nakatayo sa pook na ito (ngayo'y blg, 476-478) at ari ni Gng. Luisa Lichauco. Translated, the marker reads:Teodora Alonzo, mother of Rizal …
historicalmarkerproject/markers/HMGM6_ang-simbahan-ng-binondo_Manila-NCR.html
In Tagalog:Dito itinatag ng mga paring Dominkano ang misyon para sa mga Intsik noong 1587 at naging parokya noong 1596. Nasira nang pumasok ang mga Ingles noong 1762. Inilipat sa paring Sekular noong 1766 at ibinalik sa Dominikano noong 1822. Ibin…
historicalmarkerproject/markers/HMGM4_roman-ongpin_Manila-NCR.html
In Tagalog:Makabayan at pilantropo. Isinilang sa Binondo, Maynila, 28 Pebrero 1847. Nahalal bilang Teniente Primero de Mestizos ng Binondo, 1883-1885. Itinatag ang El '82, unang tindahang gumamit sa paraang "fixed price" sa kalye Colon ngyo'y baha…
PAGE 8 OF 8