Historical Marker Search

You searched for Country: se

Page 3 of 5 — Showing results 21 to 30 of 46
historicalmarkerproject/markers/HM20OI_stutenska-huset-the-stuten-building_Stockholm-Stockholms-lan.html
Medeltida borgarhus ombyggt vid 1600-talets mitt. Den originella fasaden, som tillkom 1780 efter ritningar av stockholmsmurmästaren J.W. Friese, är avsed att vid anblicken från Slottsbacken korrespondera med Storkyrkans östgavel. [Engl…
historicalmarkerproject/markers/HM20O2_kammarraettens-hus-administrative-court-of-appeal_Stockholm-Stockholms-lan.html
Numera hyr Högsta förvaltningsdomstolen Kammarrätten hus. Det byggdes för dem 1804-1807 och var ett av landets första renodlade kontorshus. Byggnaden restes på ruinerna av Krusiska palatset. Elsa Krus hade varit hovjungfru hos drottnin…
historicalmarkerproject/markers/HM20NW_norstedts_Stockholm-Stockholms-lan.html
Huvudbyggnaden mot vattnet uppfördes 1882-89 för P. A. Norstedt & Söner. Arkitekt var Magnus Isaeus. I anläggningen ingår ett bostadshus från 1772, ritat av Erik Palmstedt, samt en tryckeribyggnad från 1857 av J. F. Åbom. Firman grundade…
historicalmarkerproject/markers/HM20NU_foersta-cirkusfoerestaellningen-i-sverige-the-first-circus-in-sweden_Stockholm-Stockholms-lan.html
Här på Barnhuskällaren gavs den 18 okt. 1787 den första cirkusföreställningen i Sverige. Evenemanget genomfördes av den engelska konstberidarfamiljen JAMES PRICE. De stannade här till den 9 juni 1788 och väckte stort uppseende med den f…
historicalmarkerproject/markers/HM20NR_lejonet-the-lion_Stockholm-Stockholms-lan.html
Vid 1625 års brand skadades på denna tomt flera medeltida hus av vilka ett sedan 1605 inrymde värdshuset "Lejonet". 1636 uppförde assessor Nils Nilsson Stiernflycht detta hus under ledning av murmästaren Hans Ferster. Nuvarande exteriör ti…
historicalmarkerproject/markers/HM20NG_stallbron_Stockholm-Stockholms-lan.html
Namnet härrör från det kungliga stallet, som låg på Helgeandsholmen. Bron nämns 1288 och ledde snett över Helgeandsholmen med fortsättning till Gustaf Adolfs torg. Broaria över norra och södra strömfåran kallades gemensamt Norrbro. D…
historicalmarkerproject/markers/HM20NB_a-park-and-gardens_Stockholm-Stockholms-lan.html
1838 anlade Svenska Trädgårdsföreningen en park och trädgårdsanläggning på Barnhuskällaretomten. Vid ingången mot Drottninggatan uppfördes två paviljonger och mellan dem ett järnstaket, den södra paviljongen blev cafe, den norra kom…
historicalmarkerproject/markers/HM20N6_jenny-nystroem_Stockholm-Stockholms-lan.html
Konstnärinnan Jenny Nyström Stoopendaal (1854-1946) hade under åren 1887-1942 sin ateljé i hemmet på Tegnérgatan 37. Jenny Nyström är en av landets mest uppskattade konstnärer och illustratörer och större delen av henne…
historicalmarkerproject/markers/HM20MY_lo-huset-lo-building_Stockholm-Stockholms-lan.html
Uppfördes 1899 för trävaruhandlaren Gustaf Carlberg. Arkitekt Ferdinand Boberg. Kungl Vetenskapsakademiens nobelkommitteer hade lokaler här till 1909 och Sv Akademiens Nobelinstitut till 1921. Huset förvärvades 1926 av Landsorganisati…
historicalmarkerproject/markers/HM20MB_konserthuset-the-concert-hall_Stockholm-Stockholms-lan.html
Konserthuset Uppfördes 1924-26 efter ritningar av Ivar Tengbom och räknas som en höjdpunkt i den svenska 20-talsklassicismen. Flera av 1920-talets främsta konstnärer, bland dem Isaac Grünewald, har bidragit till interiörens utformning. V…
PAGE 3 OF 5