Historical Marker Search

You searched for Country: se

Page 5 of 5 — Showing results 41 to 46 of 46
historicalmarkerproject/markers/tmp-c8669_gustav-ii-adolf-king-gustaf-ii-adolf_Stockholm-Stockholms-lan.html
Statyn, som föreställer Gustav II Adolf (1594-1632, kung från 1611), är Sveriges första ryttarstaty och har en lång och besvärlig tillkomsthistoria. Riksens ständer (dåtidens riksdag) beställde den redan 1757 av den inflyttade skulptö…
historicalmarkerproject/markers/tmp-ca55d_dytankhuset-the-escape-training-tank-house_Stockholm-Stockholms-lan.html
Dytankhuset Huset byggdes 1934 för att inrymma marinens nya övningstank för träning i fri uppstigning (räddning ur sjunken ubåt). Efter tio års erfarenhetsinsamling byggdes en tre gånger så hög tank i Karlskrona. Detta hus blev då …
historicalmarkerproject/markers/tmp-21796_carl-von-linne-linnaeus_Stockholm-Stockholms-lan.html
Carl von Linné 1707 - 1778 bodde här från 1738 till 1739 [English translation:] Carl von Linné (1707 - 1778) lived here from 1738 to 1739.
historicalmarkerproject/markers/tmp-96a92_carl-jonas-love-almquist_Stockholm-Stockholms-lan.html
I ett på denna tomt omkr. 1740 uppfört hus föddes år 1793 Carl Jonas Love Almqvist Nuvarande byggnad från 1905 [English translation:] In 1793, at this location in a house built around 1740, Carl Jonas Love Almqvist was born. Curr…
historicalmarkerproject/markers/tmp-826c3_august-blanche_Stockholm-Stockholms-lan.html
August Blanche Dog i denna byggnad 30 November 1868 [English translation:] August Blanche died in this building, November 30, 1868.
historicalmarkerproject/markers/HM12I8_the-zetterstrom-fountain_Stockholm-Stockholms-lan.html
Text in Swedish:Zetterström-FontänenMustycke som anv?ndes för att spola tunnlarunder Vasa vid bargningen 1961. Konstructör: Dykarpionjären Arne Zetterstöm (1917-1945) Donatorer: Flygt AB och Marinen Text in English:The Zetterström Fo…
PAGE 5 OF 5