Historical Marker Search

You searched for City|State|Country: , ncr ph

Showing results 1 to 8 of 8
historicalmarkerproject/markers/HM17XS_filipino-chinese-world-war-ii-martyrs-memorial_Manila-NCR.html
Marker Panels 1 and 2: on the north face of the memorial's base with text in Chinese and English [portions illegible] - listed units include: "Phil-Chinese Volunteer Corps", "Anti-Jap[anese] & Puppets," "... Grand League, Squadrons", etc. Marke…
historicalmarkerproject/markers/HMGO5_cosmopolitan-church_Manila-NCR.html
In Tagalog:Itinatag bilang Cosmopoilta Student Church sa ilalim ng Pihlippine Methodist Church, Marso 1933. Itinalaga sa pook na ito, 1936. Kanlungan at sentro ng gawain ng mga kasapi ng simbahang lihim na kabilang sa kilusang gerilya, 1942-1944. …
historicalmarkerproject/markers/HMGNV_sa-mga-bayani-ng-lungsod-ng-maynila_Manila-NCR.html
In Tagalog: Na nag-iwan sa amin ng isang dakilang pamana na may karangalan dahil sa ginawa nilang pagtulong sa mga kulang-palad na walang kakayahan, sa pagtatanggol ng mga naapi, sa pagsasanggalang ng patrimonyo ng lungsod at sa walang takot ninyo…
historicalmarkerproject/markers/HMGNL_philippine-post-office_Manila-NCR.html
In Tagalog: Itinatag bilang tanggapan ng koreo sa Maynila 1767; Itinaas bilang distritong Pangkoreo ng Espanya, 1779; Nag panibagong tatag, 5 Disyembere 1837; Naging pangunahing sentrong pangkoreo, 1838, naging kasapi ng Universal Postal Union, 18…
historicalmarkerproject/markers/HMGNK_andres-bonifacio_Manila-NCR.html
Born of humble parents in Tondo, Manila on November 1863. Andres Bonifacio founded the Katipunan, the secret society that launched the revolution against Spain in Agusut 1896. He wrote the Katipunan decalogue, some patriotic poems and essays. A…
historicalmarkerproject/markers/HMGNJ_philippine-general-hospital_Manila-NCR.html
In Tagalog:Itinatag sa bisa ng Kautusan bilang 1688 ng Komisyon ng Pilipinas bilang dibisyon ng Kagawaran ng Kalusugan, 1907 sa pamamagitan ni Dean C. Worcester, inilagay ang Panukulang bato Disyembere 8, 1908; Natapos, Nobyembere 30,1909. Pinasin…
historicalmarkerproject/markers/HMGNI_plaza-olivia-salamanca_Manila-NCR.html
In memory of Olivia Salamanca, M.D., pioneer woman physician of the Philippines. Born in San Roque, Cavite on 1 July 1889; appointed government scholar in 1905; Studied in Drexel Institute, Philadelphia. Died on 11 July 1913. A devoted and compene…
historicalmarkerproject/markers/HMGMN_church-of-san-vicente-de-paul_Manila-NCR.html
The Chapel built here in 1883 was used as Parish Church of Paco from 1898 to 1909. Parish of San Vicente de Paul erected in 1909. Present church built of concrete in 1912 to Commemorate the Fiftieth Anniversary of the arrival of the Vincentians an…
PAGE 1 OF 1