Historical Marker Search

You searched for Postal Code: 111 23

Showing results 1 to 1 of 1
historicalmarkerproject/markers/HM20MY_lo-huset-lo-building_Stockholm-Stockholms-lan.html
Uppfördes 1899 för trävaruhandlaren Gustaf Carlberg. Arkitekt Ferdinand Boberg. Kungl Vetenskapsakademiens nobelkommitteer hade lokaler här till 1909 och Sv Akademiens Nobelinstitut till 1921. Huset förvärvades 1926 av Landsorganisati…
PAGE 1 OF 1