Historical Marker Search

You searched for Postal Code: 93240

Showing results 1 to 8 of 8
historicalmarkerproject/markers/HM1GFV_old-isabella_Lake-Isabella-CA.html
Located to the northwest of here, Isabella, a ranching and mining town, was named by Steven Barton in 1893, after Queen Isabella of Spain, Patron of Christopher Columbus. A post office was established here in 1896. In 1953 the community was moved …
historicalmarkerproject/markers/HM1FPN_uss-arizona_Lake-Isabella-CA.html
She was one of the mightiest battleships of her time, measuring 608 feet in length and 97 feet at the widest point in her beam. She carried twelve 14 inch guns in four turrets and 22.5 inch .51 caliber guns. Her displacement was 31,400 tons with a…
historicalmarkerproject/markers/HMGO5_cosmopolitan-church_Manila-NCR.html
In Tagalog:Itinatag bilang Cosmopoilta Student Church sa ilalim ng Pihlippine Methodist Church, Marso 1933. Itinalaga sa pook na ito, 1936. Kanlungan at sentro ng gawain ng mga kasapi ng simbahang lihim na kabilang sa kilusang gerilya, 1942-1944. …
historicalmarkerproject/markers/HMGO4_old-isabella_Lake-Isabella-CA.html
Located to the northwest of here, Isabella, a ranching and mining town, was named by Steven Barton in 1893, after Queen Isabella of Spain, Patron of Christopher Columbus. A post office was established here in 1896. In 1953 the community was moved …
historicalmarkerproject/markers/HMGNY_grand-lodge-of-free-and-accepted-masons-of-the-philippines_Manila-NCR.html
In Tagalog:Nagunguna, Independiente at Pambansang Institusyong Masoniko. Itinatag ng tatlong Lohiyang Amerikano sa pahintulot ng Grand Lodge of California ng Estados Unidos ng Amerika, sa kumbensyon sa templo ng masoniko, San Luis (ngayon T.M. Kal…
historicalmarkerproject/markers/HMGNX_associacion-feminista-filipina_Manila-NCR.html
Founded on 30 June 1905 in Manila at the Initiative Concepcion Felix and with the collaboration of Trinidad Rizal, Clemencia Lopez, Bonifacia Delgado de Barretto, Maria Arevalo, Sofia Reyes, Helen C. Wilson, Paz Natividad VDA. de Zulueta, Maria F.…
historicalmarkerproject/markers/HMGNV_sa-mga-bayani-ng-lungsod-ng-maynila_Manila-NCR.html
In Tagalog: Na nag-iwan sa amin ng isang dakilang pamana na may karangalan dahil sa ginawa nilang pagtulong sa mga kulang-palad na walang kakayahan, sa pagtatanggol ng mga naapi, sa pagsasanggalang ng patrimonyo ng lungsod at sa walang takot ninyo…
historicalmarkerproject/markers/HMGNU_campsite-of-edward-kern_Lake-Isabella-CA.html
Near this spot at the confluence of the north and south forks of the Kern River the Theodore Talbot Party of Captain John C. Fremont's third expedition to the West camped for several weeks during December 1845 and January 1846. The river was named…
PAGE 1 OF 1