Historical Marker Search

You searched for Postal Code: 33-332

Showing results 1 to 10 of 22
historicalmarkerproject/markers/HM28O1_january-uprising-recruitment-site_Krakow-malopolskie.html
W domu tym mieścił się Punkt Werbunkowy Młodzieży idacej w 1863 roku do Powstania Styczniowego Kraków 1989 - (English translation:) This house was a site for the recruitment of youths joining the 1863 January Uprising.
historicalmarkerproject/markers/HM28N1_feliks-nowowiejski_Krakow-malopolskie.html
W tym domu w 1910 Feliks Nowowiejski skomponował muzykę do słów wiersza „Rota" Marii Konopnickiej - (English translation:) In this house in 1910, Feliks Nowowiejski composed music for the poem "The Oath", by Maria Konopnicka.
historicalmarkerproject/markers/HM28MV_rafa-322-jozef-czerwiakowski_Krakow-malopolskie.html
Tu żył i zmarł Rafał Józef Czerwiakowski 1743-1816 ojciec chirurgii polskiej - (English translation:) Here lived and died Rafał Józef Czerwiakowski (1743-1816), the father of Polish surgery.
historicalmarkerproject/markers/HM28MS_the-salon-of-polish-painters_Krakow-malopolskie.html
W tym domu w latach 1885-1939 miescił się Salon Malarzy Polskich Henryka Frysta Promujący Polską Sztukę malarska m. in. J. Majteki, Kossakow i tondosa oraz walkę o niepodległość polski w czasach Zaborów poprzez wyda…
historicalmarkerproject/markers/HM28MC_dom-jana-matejki-house-of-jan-matejko_Krakow-malopolskie.html
Kamienica wzniesiona w XVI w., gruntownie przebudowana w VXIII I XIX w., a w 1872 r. przez Jana Matusińskiego dla Jana Matejki, jednego z najwybitnieszych polskich malarzy. Fasadę projektował Tomasz Pryliński, adaptacja wnętrz — Zygmu…
historicalmarkerproject/markers/HM28LC_andrzej-badurski_Krakow-malopolskie.html
W tym domu w wyniku dzialałnosci komisji edukacji narodowej staraniem i subwencia Andrzeja Badurskiego 1740-1789 Doktora Medycyny Professora Akademii Krakowskiej Powstała w 1780 roku pierwsza w Polsce klinika lekarska …
historicalmarkerproject/markers/HM28LB_merkuriusz-polski-the-polish-mercury_Krakow-malopolskie.html
W tej kamienicy zwanej Szoberowska 3 stycznia roku 1661 powstała pierwsza w Polsce gazeta Merkvrivsz Polski Wydawana przez Aleksandra Gorczyna Tablicę wmurowano w 300-lecie prasy polskiej - (English translation:) On …
historicalmarkerproject/markers/HM28G8_jan-kanty-lasota_Krakow-malopolskie.html
W tym domu w latach 1943-1945 mieszkał PPŁK MGR Jan Kanty Lasota "Przyzba" Ostatni Szef Sztabu Okregu Kraków Armii Krajowej Ur. 20.X.1899   Aresztowany 17.IV.1945 Zm. 19.V.1950 Zameczony w Z.S.RR Podkomendni i Towarzysze Broni 1996…
historicalmarkerproject/markers/HM28C1_zdzis-322-aw-jachimecki_Krakow-malopolskie.html
W tym domu mieszkał i tworzył kompozytor i pedagog długoletni kierownik katedry muzykologii uniwersytetu Jagiellońskiego professor doktor Zdzisław Jachimecki - (English translation:) In this house lived and worked Zdz…
historicalmarkerproject/markers/HM28B2_studencki-komitet-solidarno-347-ci-student-committee-of-solidarity_Krakow-malopolskie.html
W tym budynku 15 maja 1977 powstał SKS Studencki Komitet Solidarności Antykomunistyczny ruch opozycji demokratycznej (English translation:) In this building on May 15, 1977, the SKS - Student Committee of Solidarity, an anti-comm…
PAGE 1 OF 3