Sparreska Palatset / Palace

Sparreska Palatset / Palace (HM2N7X)

Location:
Buy flags at Flagstore.com!

° ', ° '

 • 0 likes
 • 0 check ins
 • 0 favorites
 • 95 views
Inscription
Högsta förvaltningsdomstolen huse rar i
forna Per Sparres palats. Det var klart 1647
och en av de ståtliga entréerna var vänd
mot sjön. Portalerna är nu restaurerade och
fasaderna har återfått sin ursprungliga färg.

Riksrådet Per Sparre fick tomten av drottning Kristina
1635. Det var en försoningsgåva för att Karl IX låtit
avrätta Sparres far i Linköpings blod bad. Palatset
utformades som ett modernt litet franskt lantslott med
en stor terrass ut mot Riddarfjärden. De grönfärgade
fönstren omgavs av målade band som liknade huggen
sten. Det gav ett påkostat intryck, tillsammans med de
dekorativa ankarslutarna i järn, som du ser här äni dag.

Sparreska palatset fick en helt ny funktion när David
von Schultzenheim köpte det 1763. Han var professor i
förlossningskonst och inrättade ett barnbördshus med
tio sängar i bottenvâningen 1775. Det var ursprunget
till Allmänna BB. Staten köpte huset 1776 och
Amiralitetskollegiet hade kontor här i nära 150 år. Sedan
flyttade Riksrevisionsverket in och stannade till 1967, då
Kammarätten expanderade från sitt hus här till höger.

Under årens lopp har palatset både byggts om och
till. På Sparres tid var det en våning lägre än i dag.
Taket var valmat, med takfall åt fyra sidor, och försett
med takkupor. Palatset har genomgått flera grundliga
renoveringar, den senasteavslutades 2011. Man
restaurerade då alla 250 fönster och rötskadat kärnvirke
ersattes med nytt, sågat frân långsamväxande tallar i
Tärendö i Norrbotten.-

The Supreme Administrative Court is today
sited in the former palace of Per Sparre,
built in 1647. The entrances are restored
and the palace façade returned to its
original colour.
Queen Kristina gave the land to Per Sparre, Member of
the Privy Council, in 1635. The palace was built in the
style of a small French country chateau with a large
terrace facing Riddarfjärden, green windows set in what
resembled cut stone and girder anchors of iron, giving it
a lavish appearance.

Professor David von Schultzenheim bought the palace
in 1763. In 1775, it became the first Public Maternity
Hospital (BB). The Crown bought the palace in 1776 and
the Board of Admiralty then used it for nearly 150 years.
The Swedish National Audit Office used it until 1967 when
the Administrative Court moved in.

Sparreska Palace has undergone many restorations. In
Erik Sparre's days, it was one floor lower than now. The
latest restoration finished in 2011. 250 windows were
renovated and rotten hardwood replaced with wood from
slow growing pines in Tärendö, Norrbotten.
Details
HM NumberHM2N7X
Tags
Placed ByStatens Fastighetsverk
Marker ConditionNo reports yet
Date Added Wednesday, November 27th, 2019 at 4:01pm PST -08:00
Pictures
Sorry, but we don't have a picture of this historical marker yet. If you have a picture, please share it with us. It's simple to do. 1) Become a member. 2) Adopt this historical marker listing. 3) Upload the picture.
Locationbig map
UTM (WGS84 Datum)31N E 166021 N 0
Decimal Degrees0.00000000, 0.00000000
Driving DirectionsGoogle Maps
Closest Postal AddressAt or near , ,
Alternative Maps Google Maps, MapQuest, Bing Maps, Yahoo Maps, MSR Maps, OpenCycleMap, MyTopo Maps, OpenStreetMap

Is this marker missing? Are the coordinates wrong? Do you have additional information that you would like to share with us? If so, check in.

Check Ins  check in   |    all

Have you seen this marker? If so, check in and tell us about it.

Comments 0 comments

Maintenance Issues
 1. What country is the marker located in?
 2. Is this marker part of a series?
 3. What historical period does the marker represent?
 4. What historical place does the marker represent?
 5. What type of marker is it?
 6. What class is the marker?
 7. What style is the marker?
 8. Does the marker have a number?
 9. What year was the marker erected?
 10. This marker needs at least one picture.
 11. Can this marker be seen from the road?
 12. Is the marker in the median?