Philippine Post Office

Philippine Post Office (HMGNL)

Location: Manila, NCR 93301 Kern County
Country: Philippines

N 14° 35.721', E 120° 58.753'

 • 0 likes
 • 0 check ins
 • 0 favorites
 • 651 views
Inscription
In Tagalog:
Itinatag bilang tanggapan ng koreo sa Maynila 1767; Itinaas bilang distritong Pangkoreo ng Espanya, 1779; Nag panibagong tatag, 5 Disyembere 1837; Naging pangunahing sentrong pangkoreo, 1838, naging kasapi ng Universal Postal Union, 1877. Itinatag bilang lingkurang pangkoreo sa bisa ng Kautusan ng Pangulong Emilio Aguinaldo, 1898. Muling itinatag bilang kawanihan sa ilalim ng Kagawaran ng Pangangalakal sa bisa ng batas ng Komisyon ng Pilipinas Blg. 426, 15 Setyembre 1902. Itinayo ang kasalukuyang gusali na may arkitekturang Neo-Klasiko, 1926. Nasira noong ikalawang digmaang pandaigdig; muling ipinatayo, 1946. Pinangalanang Postal Services Office sa pangangasiwa ng Kagawaran ng Transportasyon at Komunikasyon sa bisa ng Kautusang pampangasiwaan Blg. 125, 13 Abril 1987; at Philippine Postal Corporation sa bisa bg Batas ng Republika blg. 7354, 3 Abril 1992.

Rough English translation:
Established as a post office in Manila in 1767; elevated to a postal district of Spain, 1779; modernized, 5 December 1837; became a postal center, 1838, became a member of the Universal Postal Union, 1877.Established as a postal service by virtue of law by President Emilio Aguinaldo, 1898.Re-established as a bureau under the Department of Risk by virtue of Commission of the Philippines law No. 426, 15 September 1902.Construction of the current building, with Neo-Classical architecture, 1926. Damaged during World War II; re-built, 1946. Named Postal Services Office under the management of the Department of Transportation and Communications to the effectiveness of executive Order No. 125, April 13, 1987, and Philippine Postal Corporation by virtue of Republic Act No. 7354, April 3, 1992.
Details
HM NumberHMGNL
Series This marker is part of the Postal Mail and Philately series
Tags
Year Placed1994
Placed ByNational Historical Institute
Marker ConditionNo reports yet
Date Added Friday, October 3rd, 2014 at 12:00pm PDT -07:00
Pictures
Sorry, but we don't have a picture of this historical marker yet. If you have a picture, please share it with us. It's simple to do. 1) Become a member. 2) Adopt this historical marker listing. 3) Upload the picture.
Locationbig map
UTM (WGS84 Datum)51P E 282307 N 1614538
Decimal Degrees14.59535000, 120.97921667
Degrees and Decimal MinutesN 14° 35.721', E 120° 58.753'
Degrees, Minutes and Seconds14° 35' 43.26" N, 120° 58' 45.18" E
Driving DirectionsGoogle Maps
Area Code(s)805, 661, 310
Closest Postal AddressAt or near 3505 Magallanes Drive, Manila NCR 93301, PH
Alternative Maps Google Maps, MapQuest, Bing Maps, Yahoo Maps, MSR Maps, OpenCycleMap, MyTopo Maps, OpenStreetMap

Is this marker missing? Are the coordinates wrong? Do you have additional information that you would like to share with us? If so, check in.

Check Ins  check in   |    all

Have you seen this marker? If so, check in and tell us about it.

Comments 0 comments

Maintenance Issues
 1. What historical period does the marker represent?
 2. What historical place does the marker represent?
 3. What type of marker is it?
 4. What class is the marker?
 5. What style is the marker?
 6. Does the marker have a number?
 7. This marker needs at least one picture.
 8. Can this marker be seen from the road?
 9. Is the marker in the median?