Pook ng Bilangguang Kampo sa Los Ba

Pook ng Bilangguang Kampo sa Los Ba (HM1780)

Location: Los Baños, Calabarzon E5E 1B3 Laguna
Country: Philippines

N 14° 9.706', E 121° 14.55'

 • 0 likes
 • 0 check ins
 • 0 favorites
 • 1143 views
Inscription

— "Los Ba—os Internment Camp" —

Panel 1:
Pook ng Bilangguang Kampo sa Los Ba?os
Ginamit ng mga Hapones bilang bilangguang kampo para sa mga bihag na Amerikano at ibang banyaga noong 1943. Nilusob ng pinagsanib na pangkat ng gerilyang Filipino mula sa mga kasapi ng ROTC Hunters, Hukbalahap ika-48 iskwadron tsino. Sariling Pangkat ni Pangulong Quezon, Pangkat Marking, at iba pang di-regular na tropa noong 23 Pebrero 1945. Ang pinagsanib na puwersa ay inorganisa ni Tinyente Koronel Gustavo Ingles na kasapi ng Hunters at kinatawan ng puwersang Amerikanong nangangasiwa sa mga gerilya ng katimugang Luzon. Pinamunuan ni Tinyente Koronel Honorio Gerrero at ng ROTC Hunters ang unang salakay. Matagumpay nilang nakontrol ang paligid ng kampo at sa tulong ng mga Amerikanong miyembro ng Company B, 511th Paratroop Infantry ay napalaya ang 2,147 Bilanggo.


[Panel 1, English translation:]
Site of Los Ba?os Internment Camp
Used by the Japanese as prison camp for captured Americans and allies in 1943. Raided by joint forces of Filipino guerrillas from members of ROTC Hunters, Hukbalahap 48th Chinese Squadron, President Quezon's Own Guerrillas; Marking's Group, and other irregular troops on Feb 23, 1945. The joint forces were organized by Lt. Col. Gustavo Ingles, a member of the ROTC Hunters, and a representative of American forces in charge of the Guerrillas of Northern Luzon. The initial raid was led by Lt.Col. Honorio Guerrero and the ROTC Hunters. They successfully took control of the camp perimeter and with the assistance of the members of Company B, 511th Paratroop Infantry [U.S. Army], 2,147 prisoners were liberated.


Panel 2:
Los Ba?os Internment Camp
Sa pook na ito'y may 2,500 Amerikano at iba pang mamamayan ng malayang daigdig ang ipiniit ng hukbong haponese sa loob ng dalawang taon at nagdanas ng gutom at pagalipusta harggang sila'y palayain ng Hunters ROTC guerrillas, sa tulong ng limang pangkat ng iba pang kilusang lihim at ng ilang kawal pang himpapawid ng bansang Amerika, nuong ika 23 ng pebrero 1945
Sa ilalim ng pangkalahatang pamumuno ni Colonel Terry "Magtamggol" Adevoso

Hunters ROTC Association, Inc.Pebrero 23, 1962
Details
HM NumberHM1780
Tags
Year Placed2005
Placed ByNational Historical Institute, Republic of the Philippines + Hunters ROTC Association, Inc., 1962
Marker ConditionNo reports yet
Date Added Sunday, September 7th, 2014 at 1:55pm PDT -07:00
Pictures
Sorry, but we don't have a picture of this historical marker yet. If you have a picture, please share it with us. It's simple to do. 1) Become a member. 2) Adopt this historical marker listing. 3) Upload the picture.
Locationbig map
UTM (WGS84 Datum)51P E 310313 N 1566328
Decimal Degrees14.16176667, 121.24250000
Degrees and Decimal MinutesN 14° 9.706', E 121° 14.55'
Degrees, Minutes and Seconds14° 9' 42.36" N, 121° 14' 33.00" E
Driving DirectionsGoogle Maps
Area Code(s)803
Closest Postal AddressAt or near 255-355 Mariano M. Mondonedo Avenue, Los Baños Calabarzon E5E 1B3, PH
Alternative Maps Google Maps, MapQuest, Bing Maps, Yahoo Maps, MSR Maps, OpenCycleMap, MyTopo Maps, OpenStreetMap

Is this marker missing? Are the coordinates wrong? Do you have additional information that you would like to share with us? If so, check in.

Check Ins  check in   |    all

Have you seen this marker? If so, check in and tell us about it.

Comments 0 comments

Maintenance Issues
 1. Is this marker part of a series?
 2. What historical period does the marker represent?
 3. What historical place does the marker represent?
 4. What type of marker is it?
 5. What class is the marker?
 6. What style is the marker?
 7. Does the marker have a number?
 8. This marker needs at least one picture.
 9. Can this marker be seen from the road?
 10. Is the marker in the median?